Varsling

,Varslingen på siden luftkvalitet.info som ga varsler til 13 norske byer og tettsteder opphørte 1. juni 2018. Listen over dem som mottok sms og epost har blitt slettet etter avtale med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Miljødirektoratet.

 


Varsling av luftkvaliteten for hele Norge finner du på Luftkvalitet i Norge


<< tilbake til forsiden
 
 
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.