LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftforurensning nåLes mer om helserisiko og helseråd her

Forurensningsnivå

Forurensningsnivåene er vist ved hjelp av fargekoder.

Lær mer om hva de ulike fargene betyr
og hvilke betydning forurensningsnivået har for din helse her
Alle målinger på luftkvalitet vises i vintertid. For å få riktig tid, legg til en time.
Luftforurensning
Svært høy
Høy
Moderat
Lite
Ingen data

Aktuelle rapporter


Strengere krav til luftkvaliteten
05 jan, 2016
Nye varslingsklasser
30 sep, 2015
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold