LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Målt luftkvalitet


Forurensningsnivå

Forurensningsnivåene er vist ved hjelp av fargekoder (varslingsklasser).


Lær mer om hva de ulike varslingsklassene betyr og hvilke betydning forurensningsnivået har for din helse her
Alle målinger på luftkvalitet vises i vintertid. For å få riktig tid, legg til en time.

Endring i varslingsklasser fra desember 2018: Miljødirektoratet og Vegdirektoratet har endret forurensningsklasser (fargekoder)
for PM10 og PM2.5, les mer her.

Last ned data

Dersom du ønsker å laste ned måledata manuelt må du opprettes som bruker. Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Data kan også lastes ned via APIet https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Varsling
Ny varslingstjeneste for luftkvalitet
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold