LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Målt luftkvalitet


Sarpsborg

Luftkvaliteten i Sarpsborg kommune overvåkes ved to målestasjoner. Målestasjonen plassert ved Borgarsyssel Museum (Vollgata) måler svoveldioksid (SO2). Målestasjonen plassert på Alvim måler NO2 og svevestøv.

Formålet med målingene er å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning denne kan ha for utsatte grupper. Måleresultatene vil også danne grunnlag for ev. tiltak mot luftforurensning.


Last ned data

Dersom du ønsker å laste ned måledata manuelt må du opprettes som bruker. Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Data kan også lastes ned via APIet https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold