LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Målt luftkvalitet


Kirkeveien

Ved Kirkeveien (Ring 2) på Marienlyst. Operativ hele året. Måler:
- Svevestøv (PM10 og PM2.5)
- Nitrogenoksider (NOx)
- CO
- Benzen
Benzen analyseres i lab og rapporteres årlig. Øvrige parametre måles og rapporteres kontinuerlig online.
Status: Stasjonen er i normal drift
Eiet av: Oslo kommune

Last ned data

Dersom du ønsker å laste ned måledata manuelt må du opprettes som bruker. Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Data kan også lastes ned via APIet https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold