LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Målt luftkvalitet


Åsane

Stasjonen i Åsane er en bybakgrunnstasjon som måler luften fra alle kilder i nærheten. Stasjonen er plassert mellom Rolland barnehage og Rolland legesenter, ikke langt fra Rolland skole.
Status: OK pr. 10.02.19
Eiet av: Bergen kommune

Last ned data

Dersom du ønsker å laste ned måledata manuelt må du opprettes som bruker. Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Data kan også lastes ned via APIet https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold