Fargekoder og varslingsklasser for luftkvalitet

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Generelt er luftkvaliteten i Norge god, men de største byene har tidvis problemer med høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 (enkelte områder kan også ha problemer med høye SO2-nivåer). Sammen med spesielle værforhold kan nivåene av enkelte forurensninger bli så høye at de kan gi helseskade.

Hvor forurenset luften er, vises ved bruk av varslingsklasser med fargekoder. Varslingsklassene er vist i tabellen nedenfor, sammen med beskrivelse av helsevirkninger og helseråd.

Forurensning, helsevirkninger og helseråd

Varslings-klasser Forurensning Helsevirkninger Helseråd
Lite Liten eller ingen helserisiko Utendørs aktivitet anbefales
Moderat Moderat helserisiko
Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer
Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp
Høy Betydelig helserisiko
Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer
Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene
Svært høy Alvorlig helserisiko
Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer
Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene

For mer informasjon om varslingsklasser kan en laste ned brosjyren: Informasjonsbrosjyre - varslingsklasser