LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid Se alle
6,51 05.07.2020 20:00 Se graf
1,72 05.07.2020 20:00 Se graf
5,91 05.07.2020 20:00 Se graf
1,71 05.07.2020 20:00 Se graf
13,30 05.07.2020 20:00 Se graf

Bergen

Bergen kommune v/Helsevernenheten og Statens vegvesen, distrikt Hordaland samarbeider om å måle luftforurensningen i Bergen sentrum og formidle informasjon om denne.

Formålet er å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold