LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid Se alle
0,22 18.10.2019 06:00 Se graf

Oslo

Oslolufta overvåkes av et målenett bestående av 13 målestasjoner. Oslo kommune og Statens vegvesen Region øst samarbeider om målingene.
Måledataene fra stasjonene brukes til å vurdere luftforurensningen i Oslo og til å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold