LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid Se alle
27,80 14.12.2018 21:00 Se graf
8,97 14.12.2018 21:00 Se graf
3,17 14.12.2018 21:00 Se graf

Stavanger

Statens vegvesen Region vest og Stavanger kommune samarbeider om å måle luftforurensningen i Stavanger og formidle informasjon om denne.

Varslet gir befolkningen informasjon om luftkvaliteten og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Varsling
Ny varslingstjeneste for luftkvalitet
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold