LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid 
Klosterhaugen Bergen - 20.02.2019 23:00 Se graf

Klosterhaugen

Dette er en såkalt referansestasjon, sentralt plassert i byen, og samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Referansestasjonen er vurdert å gi et uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvalitet som anslagsvis ett hundre tusen mennesker utsettes for. Stasjonen var tidligere ved Bergen rådhus, men ble flyttet til Klosterhaugen i 2017.
Status: 20.02.19: Ozonmåleren er sendt til årskalibrering og er derfor ute av drift en tid fremover
Eiet av: Bergen kommune

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold