LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid 
Kirkeveien Oslo 0,25 17.09.2019 15:00 Se graf

Kirkeveien

Ved Kirkeveien (Ring 2) på Marienlyst. Operativ hele året. Måler:
- Svevestøv (PM10 og PM2.5)
- Nitrogenoksider (NOx)
- CO
- Benzen
Benzen analyseres i lab og rapporteres årlig. Øvrige parametre måles og rapporteres kontinuerlig online.
Status: Stasjonen er i normal drift
Eiet av: Oslo kommune

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold