LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid 
Åsane Bergen 0,36 22.10.2020 05:00 Se graf

Åsane

Stasjonen i Åsane er en bybakgrunnstasjon som måler luften fra alle kilder i nærheten. Stasjonen er plassert mellom Rolland barnehage og Rolland legesenter, ikke langt fra Rolland skole.
Status: Instrumentene blir kontrollert en gang i uken. Alle instrumentene fungerer slik de skal!
Eiet av: Bergen kommune

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold