LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Last ned data manuelt

Luftkvalitet.info inneholder et stort antall måledata fra mange målestasjoner og år.  Dersom du ønsker å laste ned måledata må du opprettes som bruker.  Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en  mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Laste ned data via et API https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold