LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
I dag I morgen
04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00
Stavanger
Bærum
Fredrikstad
Grenland
Kristiansand
Drammen
Sarpsborg
Bergen
Oslo
Trondheim
Tromsø
Lillehammer

Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Nye varslingsklasser
september 30, 2015
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold