LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Tilbake


Varsel for i dag
Det ventes generelt lite forurenset luft. På ettermiddagen og kvelden kan forurensningen komme opp i moderat forurensningsnivå ved sterkt trafikkerte veier og i områder med mye vedfyring.


Varsel for i morgen
Det ventes generelt lite forurenset luft.

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold