LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Tilbake


Varsel for i dag
Varsel for Oslo, fredag 17.1.: Det ventes et moderat forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene og tidlig på kvelden. Det er eksos og, ved tørr veibane, veistøv som forurenser. På kvelden ventes det også et moderat forurensningsnivå fra svevestøv i områder med vedfyring. I andre områder ventes det generelt lite forurenset luft.


Varsel for i morgen
Varsel for Oslo, lørdag 18.2.: På ettermiddagen ventes det et moderat forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier. Det er eksos og, ved tørr veibane, veistøv som forurenser. På kvelden ventes det også et moderat forurensningsnivå fra svevestøv i områder med vedfyring. I andre områder ventes det generelt lite forurenset luft.

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold