LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Ingen tidsserier

Forurensningsnivå

Forurensningsnivåene er vist ved hjelp av fargekoder (forurensningsklasser).

Lær mer om hva de ulike forurensningsklasserne betyr og hvilke betydning forurensningsnivået har for din helse her

Alle målinger på luftkvalitet vises i vintertid. For å få riktig tid, legg til en time.


Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold