LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Karpdalen: 1,5692378049 Karpdalen: 1,0461585366 Karpdalen: 1,0461585366 Karpdalen: 1,830777439 Karpdalen: 1,3076981707 Karpdalen: 1,3076981707 Karpdalen: 1,0461585366 Karpdalen: 0,7846189024 Karpdalen: 0,5230792683 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 0,5230792683 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 1,0461585366 Karpdalen: 0,5230792683 Karpdalen: 0,5230792683 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 0,2615396341 Karpdalen: 0,5230792683

Karpdalen

Stasjonen ligger i Karpdalen, øst for Kirkenes, nord for smelteverket i Nikel og nord-øst for briketteringsanlegget i Zapoljarnij, Russland. Dette er en ”gammel” stasjon som ble nedlagt i 1999 og gjenåpnet i 2008. Stasjonen måler SO2 i luft, tungmetaller i luft og nedbør samt meteorologi. Om vinteren er hyppigst forekommende vindretning fra sør og sør-øst. Da bringes utslippene fra russisk side nordover mot Karpdalen og Jarfjordfjellet.
Status: Stasjonen er i normal drift.
Eiet av: NILU (målinger på oppdrag fra Miljødirektoratet)

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold