LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Klosterhaugen: 57,6998794379 Klosterhaugen: 62,8666470247 Klosterhaugen: 57,8669514889 Klosterhaugen: 54,2372663294 Klosterhaugen: 51,4587597916 Klosterhaugen: 48,7798357489 Klosterhaugen: 41,2834158876 Klosterhaugen: 43,6346472995 Klosterhaugen: 43,1205008919 Klosterhaugen: 42,3477910245 Klosterhaugen: 39,7717892627 Klosterhaugen: 39,3114670211 Klosterhaugen: 35,8893201327 Klosterhaugen: 32,7421659637 Klosterhaugen: 33,8813542969 Klosterhaugen: 38,2767795611 Klosterhaugen: 33,5104312434 Klosterhaugen: 35,7879439343 Klosterhaugen: 34,859841708 Klosterhaugen: 28,6125705078 Klosterhaugen: 35,4517819576 Klosterhaugen: 43,7057009463 Klosterhaugen: 42,1110565213 Klosterhaugen: 49,0757754623

Klosterhaugen

Dette er en såkalt referansestasjon, sentralt plassert i byen, og samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Referansestasjonen er vurdert å gi et uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvalitet som anslagsvis ett hundre tusen mennesker utsettes for.
Status: Instrumentene blir kontrollert en gang i uken og de fungerer slik de skal.
Eiet av: Bergen kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold