LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Klosterhaugen: 16,1847004199 Klosterhaugen: 14,5785082812 Klosterhaugen: 17,863562241 Klosterhaugen: 21,6119152622 Klosterhaugen: 18,2139723612 Klosterhaugen: 12,7882670045 Klosterhaugen: 7,4887601231 Klosterhaugen: 3,2582236606 Klosterhaugen: 9,6152264662 Klosterhaugen: 1,9277130547 Klosterhaugen: 2,9039186401 Klosterhaugen: 5,5604846053 Klosterhaugen: 3,561462611 Klosterhaugen: 1,4448767982 Klosterhaugen: 1,3876909703 Klosterhaugen: 2,775862725 Klosterhaugen: 5,2824914825 Klosterhaugen: 10,2880650512 Klosterhaugen: 11,5536810924 Klosterhaugen: 16,6141890656 Klosterhaugen: 9,3287848544 Klosterhaugen: 6,3931147036 Klosterhaugen: 4,0832409059 Klosterhaugen: 4,0640199765

Klosterhaugen

Dette er en såkalt referansestasjon, sentralt plassert i byen, og samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Referansestasjonen er vurdert å gi et uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvalitet som anslagsvis ett hundre tusen mennesker utsettes for.
Status: Instrumentene blir kontrollert en gang i uken og de fungerer slik de skal.
Eiet av: Bergen kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold