LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Danmarksplass: 34,2191808068 Danmarksplass: 44,6583049961 Danmarksplass: 47,4772053568 Danmarksplass: 37,9052157096 Danmarksplass: 22,6907363248 Danmarksplass: 10,8388731459 Danmarksplass: 22,0229965301 Danmarksplass: 11,7997620311 Danmarksplass: 7,7717581191 Danmarksplass: 5,3694157029 Danmarksplass: 1,9762786547 Danmarksplass: 5,8971412437 Danmarksplass: 13,2378541978 Danmarksplass: 16,9895201728 Danmarksplass: 63,0592798226 Danmarksplass: 70,0686991314 Danmarksplass: 67,1214994784 Danmarksplass: 72,9916523451 Danmarksplass: 47,8034352974 Danmarksplass: 31,9496902527 Danmarksplass: 30,659417982 Danmarksplass: 29,2177933506 Danmarksplass: 53,1531527986 Danmarksplass: 47,771107018

Danmarksplass

Stasjonen på Danmarksplass er en såkalt «trafikk-stasjon» som måler luftkvalitet i områder med tett trafikk der luftforurensningen har vært særlig stor. Tidligere har dette vært gjort i Nygårdsgaten i Michael Krohns gate og i Fjøsangerveien utenfor Krohnsminde stadion. Stasjonen er nå plassert i trekanttomten mellom Bjørnsons gate, Edvard Griegs vei og Fjøsangerveien i det nord vestre hjørnet mot Fjøsangerveien.
Status: Stasjonen blir kontrollert en gang i uken og alle instrumenter fungerer slik de skal.
Eiet av: Bergen kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold