LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Danmarksplass: 47,2070612407 Danmarksplass: 56,6252698361 Danmarksplass: 53,0950342609 Danmarksplass: 31,5969992125 Danmarksplass: 35,2615124782 Danmarksplass: 16,5210147959 Danmarksplass: 9,1884656103 Danmarksplass: 10,4470322089 Danmarksplass: 4,4207735499 Danmarksplass: 5,9158110424 Danmarksplass: 9,1540974628 Danmarksplass: 8,1355007287 Danmarksplass: 1,0502937383 Danmarksplass: 12,8459453161 Danmarksplass: 41,2755093591 Danmarksplass: 64,2358465774 Danmarksplass: 68,4286990418 Danmarksplass: 66,3087464049 Danmarksplass: 65,6489639295 Danmarksplass: 30,954244244 Danmarksplass: 20,6304360434 Danmarksplass: 21,2948628145 Danmarksplass: 54,5102041888

Danmarksplass

Stasjonen på Danmarksplass er en såkalt «trafikk-stasjon» som måler luftkvalitet i områder med tett trafikk der luftforurensningen har vært særlig stor. Tidligere har dette vært gjort i Nygårdsgaten i Michael Krohns gate og i Fjøsangerveien utenfor Krohnsminde stadion. Stasjonen er nå plassert i trekanttomten mellom Bjørnsons gate, Edvard Griegs vei og Fjøsangerveien i det nord vestre hjørnet mot Fjøsangerveien.
Status: Instrumentene blir kontrollert en gang i uken og de fungerer slik de skal.
Eiet av: Bergen kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold