All news

Nye varslingsklasser

september 30, 2015

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert varslingsklassene for luftkvalitet. Varslingsklassene gir informasjon om forurensningssituasjonen og hvilke helsevirkning nåværende og varslet forurensningsnivå har. I tillegg er det etablert helseråd knyttet til de ulike varslingsklassene.

Varslingsklassene vil være tilgjengelig på www.luftkvalitet.info og andre aktuelle verktøy i løpet av oktober 2015. 

For utdypet informasjon om varslingsklasser kan en laste ned brosjyren: Informasjonsbrosjyre - varslingsklasser