LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsindikator

Luftkvaliteten nåSiste døgnmiddel
KomponentTidVerdiDatoVerdiEnhet
NO2 11:00 80,3 17.12.2017 24,7 µg/m³
O3 11:00 -0,4 17.12.2017 34,6 µg/m³
PM10 11:00 26,2 17.12.2017 10,3 µg/m³
PM2.5 11:00 14,3 17.12.2017 7,2 µg/m³

Rådhuset

Dette er en såkalt referansestasjon, sentralt plassert i byen, og samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Referansestasjonen er vurdert å gi et uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvalitet som anslagsvis ett hundre tusen mennesker utsettes for. Stasjonen er plassert i gården utenfor det gamle fengselet i Bergen, rett over inngangen til Rådhuset..
Måleboden ble satt i drift i november 1994.
Status: Instrumentene kontrolleres ukentlig. Status er OK.
Eiet av: Bergen kommune

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold