LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsindikator

Luftkvaliteten nåSiste døgnmiddel
KomponentTidVerdiDatoVerdiEnhet
NO2 03:00 - 24.11.2020 - µg/m³
PM10 03:00 - 24.11.2020 - µg/m³
PM2.5 03:00 - 24.11.2020 - µg/m³
CO 03:00 - 24.11.2020 - mg/m³

Kirkeveien

Ved Kirkeveien (Ring 2) på Marienlyst. Operativ hele året. Måler:
- Svevestøv (PM10 og PM2.5)
- Nitrogenoksider (NOx)
- CO
- Benzen
Benzen analyseres i lab og rapporteres årlig. Øvrige parametre måles og rapporteres kontinuerlig online.
Status: Stasjonen oppgraderes og er derfor ikke i drift igjen før 13.nov. 2020
Eiet av: Oslo kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold