LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsindikator

Luftkvaliteten nåSiste døgnmiddel
KomponentTidVerdiDatoVerdiEnhet
NO2 11:00 37,6 17.12.2017 11,9 µg/m³
PM2.5 11:00 5 17.12.2017 2,4 µg/m³
PM10 11:00 7,8 17.12.2017 3,2 µg/m³

Åsane

Stasjonen i Åsane er en bybakgrunnstasjon som måler luften fra alle kilder i nærheten. Stasjonen er plassert mellom Rolland barnehage og Rolland legesenter, ikke langt fra Rolland skole.
Status: Høye støvverdier kan forekomme 11. september i forbindelse med årskalibrering.
Eiet av: Bergen kommune

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Få varsel
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold